Learning to Write, Reading to Learn


23 januari 2019

Learning to Write, Reading to Learn geeft het onderzoek weer van de 'Sydney School' in taal en de didactiek van geletterdheid. Dit voorhoede-onderzoek, dat ook bekend staat als genredidactiek, komt voort uit dertig jaar ontwikkeling in het onderwijsveld, in een unieke samenwerking van functioneel taalkundigen en leerkrachten die lees- en schrijfonderwijs geven. Dit actie-onderzoek op grote schaal en over een lange periode heeft de taalkunde en de didactiek veranderd in een krachtige, omvattende didactiek die het odnerwijzen van geletterdheid inbed in de onderwijspraktijk. Deze aanpak wordt over de hele wereld opgepakt, in primair, voortgezet, hoger en beroeps- en tweedetaalonderwijs.

Het boek dekt drie fasen in het onderzoek van de Sydney School: de op genres gebaseerde schrijfdidactiek, genres bij alle vakken, en de didactiek van het leren door te lezen. De didactische metattaal die hiervoor is ontwikkeld, wordt ook behandeld. Die biedt gereedschap dat direct bruikbaar is in de dagelijkes praktijk voor het analyseren, plannen en onderwijzen van taal. het boek is bedoeld voor leerkrachten en leraren, voor studenten en onderzoekers.


Jaar van uitgave: 2012
ISBN: 978-1-84553-144-7

Rose, D. & Martin, J.R. (20012). Learning to Write, Reading to Learn; Genre, Knwoledge an Pedagogy in teh Sydney School. Sheffield: Equinox.