Human Capital Agenda ICT, connect and create


23 januari 2019

De Human Capital Agenda is een plan om het tekort aan ICT-professionals te verkleinen door een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor ICT’ers te creëren en een leven lang leren te stimuleren. Publiek-private samenwerking staat hierbij centraal.

In de wereld van nu hangt innovatief vermogen direct samen met economische groei. Een gebrek aan ICT’ers beperkt dat innovatief vermogen. Daarom is het goed dat kennisinstellingen, bedrijven en overheden vanuit de HCA samen meer doen om jonge mensen te interesseren voor de banen van de toekomst.

Dit doen zij onder andere in de vorm van beurzen, stageplekken en gastdocentschappen, vroeg in het onderwijsproces, en ook daarna via her- en bijscholing. Zo maken ze Nederland samen tot de dutch digital delta, versterken ze het innovatief vermogen en trekken ze internationale investeerders aan.Jaar van uitgave: 2015

Team ICT, (2015). Human capital agenda ICT. Den Haag: Dutch digital delta