Hoofdlijnadvies: Een voorstel


23 januari 2019

De samenvatting van het Hoofdlijnadvies van het platformonderwijs2032 geeft een eerste verkennend antwoord op de vraag welke kennis en vaardigheden leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs moeten hebben om klaar te zijn voor hun toekomst.Jaar van uitgave: 2015

Platform Onderwijs2032 (2015). Hoofdlijnadvies: Een voorstel.