Hogere Denkvaardigheden


19 december 2019

Toe aan meer uitdaging?

Vind je ook dat leerlingen wel eens vaker uitgedaagd mogen worden om goed na te denken? Dan biedt de website 'Hogere denkvaardigheden' de nodige inspiratie, bijvoorbeeld in de vorm van opdrachten die een beroep doen op hogere denkvaardigheden. Er zijn opdrachten voor vmbo, havo en vwo, want op elk niveau kunnen leerlingen worden aangezet om hogere denkvaardigheden te oefenen, dat is niet iets wat alleen is weggelegd voor hoogbegaafde of talentvolle leerlingen.
Bij hogere denkvaardigheden gaat het om het leren kritisch te denken, creatief te zijn of een probleem op te lossen. Op de website 'Hogere denkvaardigheden' staan opdrachten die appelleren aan hogere denkvaardigheden en die leerlingen prikkelen om hun talenten verder te ontwikkelen. Zo worden zij beter toegerust op wat de 21e eeuw van hen vraagt.

Een voorbeeld voor het vak aardrijkskunde

De rotsformatie die aardrijkskunde leerde redeneren

De kleine rotsformatie in Schotland (zie foto) vertelt een heel groot aardrijkskundig verhaal, namelijk de geschiedenis van de aarde. Zelfs meer dan dat, ook welke processen er nu nog spelen en in de toekomst zullen spelen.
Door goed te kijken (waar te nemen) vallen een aantal dingen op. De ene laag ligt horizontaal, de andere verticaal. Hoe kan dat? Het gaat om sedimentair gesteente, gevormd op de zeebodem. Maar nu is het land. Hoe is dat te verklaren? Dit zijn aardrijkskundige vragen die thuishoren bij hogere denkvaardigheden.

(foto: Dave Souza)

Een voorbeeld voor het vak geschiedenis

Vraag leerlingen waarom een reisbureau, gespecialiseerd in rondreizen & cruises, voor de naam Odysseus heeft gekozen en ze zullen waarschijnlijk weinig moeite hebben om die vraag te beantwoorden.

Veel uitdagender is het om leerlingen te vragen: Waarom ligt het helemaal niet zo voor de hand om een reisbureau Odysseus te noemen?
Leerlingen zullen het antwoord op deze vraag niet direct paraat hebben. Ze moeten het verhaal van Odysseus analyseren en er die elementen uithalen die hen op het spoor brengen van het goede antwoord. Kortom, er wordt een beroep gedaan op hogere denkvaardigheden.

Na een korte uitleg van het begrip hogere denkvaardigheden en een toelichting op de taxonomie van Bloom worden voor aardrijkskunde en geschiedenis verschillende voorbeelden gegeven van dergelijke opdrachten. Ook worden er suggesties gedaan voor het zoeken en zelf maken van opdrachten die betrekking op hogere denkvaardigheden.