Histoforum


27 mei 2020

Deze website is een waardevol hulpmiddel voor docenten geschiedenis. Zij bevat informatie over en voor het geschiedenisonderwijs, zoals lesmateriaal, toetsmateriaal, vakinformatie en vakdidactische artikelen. Docenten geschiedenis kunnen op deze website terecht om inspiratie op te doen voor hun lessen en om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het geschiedenisonderwijs. Zij verkent eveneens de mogelijkheden van ICT voor het vak.


Kaap, A. van der. (n.d). Histoforum. Geraadpleegd op 17 juli 2012, van www.histoforum.net