Handreiking nieuwe onderbouw moderne vreemde talen


23 januari 2019
contact: Bas Trimbos

Deze publicatie, bedoeld voor docenten onderbouw moderne vreemde talen, geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Op welk niveau van het ERK/Taalprofielen zouden leerlingen van verschillende schoolsoorten zich moeten bevinden aan het einde van de onderbouw voor Frans, Duits en Engels?
  • Wat is het minimumniveau dat leerlingen van de verschillende schoolsoorten voor Frans, Duits en Engels zouden moeten halen in termen van het ERK aan het einde van de onderbouw met het oog op het eindexamen?'

De publicatie presenteert voor de onderscheiden talen in de onderbouw van het vo streefniveaus. Ook zijn er voorbeelden van prestaties op verschillende niveaus voor Duits, Engels en Frans in opgenomen en wordt ingegaan op enige didactische aspecten.


Jaar van uitgave: 2006

Trimbos, B., e.a. (2006). Handreiking nieuwe onderbouw moderne vreemde talen. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden