Handboek vakdidactiek aardrijkskunde


27 mei 2020

Dit handboek is van belang voor lerarenopleiders, leerplanontwikkelaars en docenten aardrijkskunde. Het beoogt aardrijkskundestudenten in opleiding een degelijk vakdidactische fundament aan te reiken op basis waarvan de aardrijkskundelessen gevarieerder worden en een hoog leerrendement krijgen. Het boek kan op meerdere manieren worden ingezet in het onderwijs aan eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen en in de nascholing. De auteurs hebben het ideaal er met dit vakdidactiekboek voor te zorgen dat bij de student in opleiding én bij de beginnende docent de vakdidactiek een belangrijk aandachtspunt is. Het boek is zowel fysiek als digitaal beschikbaar.


Jaar van uitgave: 2009

Berg, G. van den, Bosschaart, A., Kolkman, R., Pauw, I., Schee, J. van der, & Vankan, L. (2009). Handboek vakdidactiek aardrijkskunde. Amsterdam: LEMM.