Het ERK in het voortgezet onderwijs


13 mei 2020

Publieksversie van een rapport waarin verslag wordt gedaan van een studie naar de invoering van het ERK in het modernevreemdetalenonderwijs in Nederland. De uitkomsten laten zien dat de kennis van en ervaring met het ERK sterk uiteenlopen, tussen maar ook binnen de onderzochte doelgroepen (docenten, schoolmanagers, opleiders en medewerkers van uitgeverijen). Vooral onder docenten zijn er grote verschillen in kennis en ervaring aangetroffen. Op grond van alle resultaten (vragenlijsten, interviews en schoolportretten) is een indeling gemaakt in vijf ERK-implementatietypen op scholen: van geen bewuste invoering van het ERK (categorie 1) tot het gebruik ervan als leidend instrument voor het vreemdetalenonderwijs (categorie 5). Zo lang het ‘verplichte’ gebruik van het referentiekader formeel alleen bestaat uit de koppeling van de centrale examens aan ERK-niveaus, zullen deze verschillen tussen scholen blijven bestaan. Beleid op schoolniveau kan kennisverschillen binnen en tussen secties verkleinen, voorwaarden scheppen waaronder docenten meer ervaring kunnen opdoen met het ERK, en docenten stimuleren nascholing te volgen. Uit de resultaten blijkt dat nascholing tot meer kennis leidt en tot meer plannen om het ERK meer in de lessen te gebruiken.


Jaar van uitgave: 2012

Corda, A. & Graaff, R. de. (red.). (2012). Het ERK in het voortgezet onderwijs. Leiden: UFB/GrafiMedia.