English Learners Academic Literacy and Thinking


23 januari 2019

English Learners Academic Literacy and Thinking geeft leraren realiseerbare lesplannen, reflectievragen voor leerling- en groepswerk, en suggesties voor verdere studie. Hoe bereik je diep begrip, kritisch denken, vakkennis en academische taalvaardigheid bij alle leerlingen? Gibbons heeft hiervoor handreikingen door tientallen voorbeelden van rijke activiteiten en taken, die bij verschillende leergebieden kunnen worden gebruikt om het leren van alle leerlingen te ondersteunen.

Gibbons laat een handelingsgerichte benadering zien die de taalleerders ondersteuning geeft van hoog niveau om aan hoge verwachtingen te kunnen voldoen. In voorbeelden voor het voortgezet onderwijs toont ze nauwkeurig hoe je taalgericht vakonderwijs gericht op het ontwikkelen van geletterdheid kunt plannen en hoe een high challenge - high support leerplan er in de praktijk uit ziet. Gedetailleerd presenteert zij in het boek vijf gebieden om taalleerders te laten deelnemen aan onderwijs van hoge kwaliteit bij alle leergebieden:

  • het diep benutten van leeromgevingen
  • het ontwikkelen van academische geletterdheid
  • het toepassen van leesstrategieën en het verbeteren van tekstbegrip
  • het verwerven van zelfstandig schrijven en het leren van vakspecifieke genres
  • het gebruiken van klassegesprekken om nieuwe concepten te begrijpen en als brug naar het schrijven.

Rond deze gebieden geeft ze richtlijnen voor het ontwerpen van hoog-kwalitatief onderwijs voor de lange termijn, dat tegelijkertijd de taalleerders voorziet van explicite ondersteuning (scaffolding).


Jaar van uitgave: 2009
ISBN: 978-0-325-01203-2

Gibbons, (2009). English Learners Academic Literacy and Thinking; Learning in the Challenge Zone. Portsmouth, NH: Heinemann.