Geschiedeniscurriculum in Engeland


27 mei 2020

Deze website omschrijft het geschiedeniscurriculum voor onderwijs in Engeland dat met ingang van september 2014 in Engeland in werking is getreden.

Het curriculum heeft onder andere tot doel te verzekeren dat alle leerlingen de geschiedenis van de Britse eilanden als een coherent, chronologisch relaas kennen en begrijpen; significante aspecten van de wereldgeschiedenis kennen en begrijpen; historische concepten zoals continuïteit en verandering, oorzaak en gevolg en overeenkomsten en verschillen begrijpen, en deze gebruiken om verbindingen te maken en contrasten te analyseren.
Het curriculum gaat uit van de gedachte dat geschiedenis leerlingen helpt zowel de complexiteit van het leven, het proces van verandering, de diversiteit van samenlevingen en relaties tussen verschillende groepen alsook hun eigen identiteit en de uitdagingen van nu te begrijpen.


Jaar van uitgave: 2014

Department for Education. (2014). Geschiedeniscurriculum in Engeland.