Doorlopende leerlijn Aardrijkskunde (PO-havo/vwo)


27 mei 2020

Deze website is bedoeld voor leerplanontwikkelaars, docenten aardrijkskunde en schoolleiders. Hij biedt een helder overzicht van de kerndoelen in het primair onderwijs en havo/vwo onderwijs, en van de eindtermen in havo/vwo bovenbouw. Dit overzicht draagt bij aan een onderwijsprogramma dat goed aansluit bij wat leerlingen eerder tijdens hun schoolloopbaan hebben gehad én bij wat ze later nog zullen leren. Het helpt bij het maken van een leerplan dat een goede mix is van verplichte stof en keuzeonderdelen en dat zorgt voor een optimale samenhang tussen de diverse vakken/leergebieden bereikt.


Jaar van uitgave: 2013

SLO. (2013). Doorlopende leerlijn Aardrijkskunde (PO-havo/vwo). Geraadpleegd op 8 oktober 2013, van http://leerplaninbeeld.slo.nl/havo_vwo_onderbouw