Curriculumevaluatie en verantwoorde vernieuwing van bètaonderwijs


3 juli 2019
contact: Info

Deze publicatie is bedoeld voor beleidsmakers, curriculumontwikkelaars en schoolleiders. De kernboodschap van deze oratie is de noodzaak van zorgvuldige analyse en evaluatie in relatie tot het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van curriculumvernieuwingen. Er wordt een korte terugblik op het verloop en de opbrengsten van enkele vernieuwingstrajecten op het terrein van de bètavakken in het voortgezet onderwijs gepresenteerd. In het verlengde hiervan volgt een schets van de voorgenomen bètavakvernieuwing in de Tweede Fase en een leerplankundige analyse van nut en noodzaak daarvan. Vijf kernactiviteiten zijn hierbij te onderscheiden: analyse, ontwerp, ontwikkeling, implementatie en evaluatie. Tot slot wordt gesteld dat voortdurende analyse en evaluatie nodig zijn voor een verantwoorde invoering van de nieuwe examenprogramma's voor de bètavakken.


Jaar van uitgave: 2009

Kuiper, W. (2009). Curriculumevaluatie en verantwoorde vernieuwing van bètaonderwijs. Enschede: SLO.