Curriculumevaluatie Chinese Taal en Cultuur. Eindrapportage


13 mei 2020
contact: Elvira Folmer

Dit rapport levert de bouwstenen voor Chinees op school: van pilot naar invoering. Advies invoering Chinese taal en cultuur in het vwo. Het doet verslag van veldonderzoek. Van 2010 tot eind 2013 heeft SLO de examenpilot Chinese Taal en Cultuur uitgevoerd in nauwe samenwerking met negen scholen, ICLON en Cito. Uitgangspunt voor de pilot vormde een door SLO in 2008 geschreven leerplanvoorstel. Het veldonderzoek had ten doel de veronderstelde haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van de verschillende domeinen en de voorgestelde eindniveaus van het examenprogramma van de beoogde nieuwe schooltaal empirisch te onderbouwen.


Jaar van uitgave: 2013

Folmer, E., Tigelaar, D., & Sluijsmans, L. (2013). Curriculumevaluatie Chinese Taal en Cultuur. Eindrapportage. Enschede: SLO/Iclon.