Concretisering van de kerndoelen MVT. Engels


23 januari 2019
contact: Bas Trimbos

Deze publicatie is bedoeld voor docenten Engels in de vo-onderbouw. De kerndoelen voor de onderbouw zijn globaal geformuleerd. SLO heeft de opdracht gekregen van het ministerie van OC&W om de kerndoelen te concretiseren om docenten zo meer houvast te bieden bij het inrichten van hun onderwijs. Uitgaande van de al eerder geformuleerde streefdoelen (in termen van ERK-niveaus) zijn de kerndoelen van de onderbouw voor Engels uitgewerkt. Gekeken is welk soort activiteiten binnen de streefniveaus een goede vertaling zijn van de globaal geformuleerde kerndoelen. De uitwerkingen zijn voorbeeldmatig en niet voorschrijvend. De publicatie bevat ook vakdidactische aanwijzingen.


Jaar van uitgave: 2007

Trimbos, B. (2007). Concretisering van de kerndoelen MVT. Engels. Enschede: SLO.


toon meer

Vak

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden