Bewegingsonderwijs en andere doelen: kans of gevaar?


23 januari 2019

Met dit topic wil de redactie van het magazine Lichamelijke opvoeding nog eens expliciet de vraag stellen wat de verhouding moet zijn tussen de doelen van bewegingsonderwijs en 'andere' doelen, wat die ook mogen zijn. Veel bijdragen in het magazine in 2017 gingen over een mogelijke bijdrage aan de gezondheid van kinderen. Soms ging het over leren samenwerken of elkaar leren kennen, soms over toeleiden naar sport. In deze artikelen ligt de nadruk meer op de bijdrage aan leerprestaties bij andere vakken.?


Jaar van uitgave: 2017

Brouwer, B. (2017). Bewegingsonderwijs en andere doelen: kans of gevaar? -9. Verkregen van https://www.kvlo.nl/over-kvlo/uitgaven/2017-lo-9.html ?