Meer beta en technologie op vmbo-tl


23 januari 2019

De publicatie laat zien wat er in de afgelopen twee jaar is gebeurd en bereikt gedurende de looptijd van M-tech. Het doel van M-Tech is dat meer leerlingen op vmbo-tl bewust en beargumenteerd kiezen voor een bètagerichte studie in de technologie. De publicatie is gemaakt op basis van ervaringen van docenten, schoolleiders en decanen die deelnemen aan het M-Tech-programma. Ook staan in de publicatie handvatten en tools voor onderwijsvernieuwing, professionalisering, loopbaanorientatie en –begeleiding, samenwerking in de kenten en samenwerking met het bedrijfsleven.


Jaar van uitgave: 2016

Hokke, G. & Lagewaard, C. (2016). Meer Beta en technologie op vmbo-tl. Den Haag: Platform Bèta Techniek.


toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden