Beleid in bewegen: naar ontwikkelend bewegingsonderwijs


27 mei 2020

Dit boek is bestemd voor docenten en studenten bewegingsonderwijs. Centraal in deze tweede, geheel herziene versie van het boek uit 1999 staan onder andere professioneel handelen van docenten bewegingsonderwijs, externe ontwikkelingen signaleren en koers kiezen, interne ontwikkelingen signaleren en koers kiezen en het ontwerpen van bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs. "Beleid maken" wordt in deze publicatie opgevat als de voortdurende professionele ontwikkeling van zowel individuele docenten als docententeams. Dat betekent dat van de ontwikkeling van de volgende kerncompetenties wordt uitgegaan: visie hebben of strategie bepalen; begeleiden of coachen; onderwijzen of organiseren en het ontwikkelen van programma's/plannen en middelen op het gebied van 'didactisch handelen' én 'managen'. Ze zijn de leidraad geworden voor de keuze van de verschillende hoofdstukken. Elk hoofdstuk eindigt met een samenvattende paragraaf van de hoofdpunten.


Jaar van uitgave: 2004
ISBN: 9060764595

Stegeman, H., & Timmers, E. (2004). Beleid in bewegen: naar ontwikkelend bewegingsonderwijs. Haarlem: De Vrieseborch.