Een basis voor burgerschap: Een inhoudelijke verkenning voor het funderend onderwijs


23 januari 2019
contact: Jeroen Bron

Deze publicatie is bedoeld voor beleidsmakers, leerplanontwikkelaars, schoolleiders en materiaalontwikkelaars. In deze verkennende nota worden de begrippen actief burgerschap en sociale integratie nader omschreven op basis van een analyse van nationaal en internationaal onderwijsbeleid. Het is een inhoudelijke duiding van de begrippen burgerschap en sociale integratie; verkenning van het beleid; relatie met kerndoelen en keuzevrijheid voor scholen. Ook is het een toelichting van de inhoudsdomeinen democratie, participatie en identiteit. Deze publicatie kan gebruikt worden als handleiding en referentiekader voor scholen hoe zij invulling kunnen geven aan de onderwijswet die stelt dat scholen aandacht moeten besteden aan 'actief burgerschap en sociale integratie.' De publicatie concludeert dat de basisvisie veel interessante aanzetten voor het realiseren van burgerschapsvorming in school biedt. Ook wordt de wens uitgesproken dat scholen de kans krijgen een eigen invulling van burgerschapsvorming te realiseren.


Jaar van uitgave: 2006

Bron, J. (2006). Een basis voor burgerschap: Een inhoudelijke verkenning voor het funderend onderwijs. Enschede: SLO.