Leerlijn Digitale Geletterdheid Mediawijsheid po vo


21 april 2021

Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met digitale media.