Taal Centraal; taalbeleid in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs


13 mei 2020
Taal Centraal is eenspeciale uitgave van het tijdschrift Levende Talen en biedt een staalkaart van verschillende vormen van taalbeleid in de praktijk. De nadruk ligt daarbij op havo/vwo-scholen, omdat het voeren van een taalbeleid in deze sector nog niet voor zichzelf spreekt en in de literatuur onderbelicht is. Maar ook taalbeleid in het basisonderwijs, beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (hbo en wo) komen aan de orde.
Naast praktijkvoorbeelden geven deskundigen uit Nederland en Vlaanderen hun visie op taalbeleid.

Jaar van uitgave: 2009
ISBN: 978-90-810288-4-4

Rooijackers, P, Westen, W. van der, & Graus, J. (red.). (2009). Taal Centraal; taalbeleid in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs. Bussum: Vereniging van Leraren in Levende Talen.