Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie voor de onderbouw vo


23 januari 2019

In de kennisbasis NW&T zijn kerndoelen op een semi-gedetailleerde manier uitgewerkt. Voor de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, fysische geografie en technologie zijn leerdoelen en -inhouden op een semi-gedetailleerde manier uitgewerkt. De kennisbasis maakt gebruik van de manier van werken en denken die wetenschappers en technici gemeen hebben. Per vak, per domein en per sector (hv en vmbo) zijn beschreven: een afbakening van het domein ('waar het om gaat'), integrale doelen, vakinhouden, en voor het domein relevante werkwijzen en denkwijzen. Deze laatste worden gebruikt om op een nieuwe manier naar vakinhouden te kijken. Dit maakt vakoverstijgend werken makkelijker en biedt kansen om talentontwikkeling te stimuleren.


Jaar van uitgave: 2014

Ottevanger, W., Oorschot, F., Spek, W., Boerwinkel, D.J., Eijkelhof, H., Vries, M. de, Hoeven, M. van der, & Kuiper, W. (2014). Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie voor de onderbouw vo: een richtinggevend leerplankader. Enschede: SLO.