aan de slag met lob in tl mavo platform theoretische leerweg


28 november 2019

Het boekje dat voor je ligt bevat een impressie en een samenvatting van de voor-lichtingsbijeenkomsten die eind 2016 en begin 2017 zijn gehouden.