Formatief evalueren in de lerarenopleiding


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
Windesheim, Campus 2, 8017 CA Zwolle
Doelgroep

Lerarenopleiders pabo, eerstegraads- en tweedegraads lerarenopleidingen, onderwijskundigen en kwaliteitsmedewerkers

Omschrijving

Formatieve evaluatie verdient een prominente plaats in de lerarenopleiding. Daarom startte in 2015 een groep lerarenopleiders met SLO een netwerk Formatief evalueren in de lerarenopleidingen dat zich inzet voor het ontsluiten van kennis en praktijkvoorbeelden van formatief toetsen, in samenwerking met het Platform Leren van Toetsen.

Op 23 januari delen zij tijdens deze studiemiddag hun kennis, ervaringen en voorbeelden met andere lerarenopleiders en onderwijskundigen/kwaliteitsmedewerkers betrokken bij de lerarenopleiding. Doelen van de studiemiddag zijn:
Kennisdelen, inspireren en ervaringen opdoen met formatief toetsen in de lerarenopleidingen

  • Hoe maken wij als lerarenopleiding onze lespraktijk meer formatief, zodat studenten inzicht krijgen in het waarom van formatief evalueren en de formatieve aanpak daadwerkelijk ervaren?
  • Hoe stimuleer ik mijn studenten om zich te bekwamen in formatief toetsen voor hun eigen lespraktijk?

Deze studiemiddag is met name interessant voor lerarenopleiders van de pabo, eerstegraads- en tweedegraads lerarenopleidingen; zowel vanuit de vakspecifieke als onderwijskundige opleidingen. Kom vooral met 1 of meer collega's om daadwerkelijk het ontwerpen vorm te geven. Ook onderwijskundigen en kwaliteitsmedewerkers betrokken bij de lerarenopleidingen behoren tot de primaire doelgroep van deze studiemiddag.

SLO organiseert deze studiemiddag in samenwerking met het Platform Leren van Toetsen: www.lerenvantoetsen.nl

Kosten

Deelnamekosten: € 25
Voor werkgroepleiders en medewerkers: € 0

Meer informatie

Mireille Kremer, (m.kremer@slo.nl)

Aanmelden

https://events.slo.nl/nl/event/2019-01-23-formatief-evalueren-in-de-lerarenopleiding