Rouven Hagemeijer


Rouven Hagemeijer werkt bij de afdeling Advies & Onderzoek. Hij houdt zich samen met zijn collega’s bezig met het opzetten en ontwikkelen van evaluatiemiddelen voor de actualisatie van de eindtermen en kerndoelen. Zijn achtergrond is bedrijfskunde met een focus op organisatiekunde en veranderkunde, gecombineerd met theorieën van leren en ontwikkelen. Daarnaast is hij gespecialiseerd in methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Rouven

Expert monitorings- en evaluatieonderzoek

publicaties