Anna van Strien


Anna van Strien is curriculumontwikkelaar Nederlands bij de afdeling voortgezet onderwijs. Ze werkt momenteel aan de curriculumherziening van het leergebied Nederlands (programma actualisatie kerndoelen en examenprogramma's).

Anna studeerde Nederlandse letterkunde en comparatieve literatuurwetenschap in Amsterdam en Londen. Ze behaalde daarna haar eerstegraads lesbevoegdheid Nederlands en werkte ruim twaalf jaar als docent in het voortgezet onderwijs. Vanaf 2016 werkt zij als lerarenopleider aan de tweedegraads en eerstegraads lerarenopleidingen Nederlands in Tilburg en Amsterdam. Bij die laatste opleiding is zij nog betrokken als vakdidacticus in de leerlijn Vakdidactiek & Onderzoek in de Schoolpraktijk.

Anna van Strien

Curriculumontwikkelaar Nederlands

contactinformatie

publicaties