Derde tussenadvies wetenschappelijke curriculumcommissie

30 augustus 2021
contact: Arjan Keijzer

Op 9 juli heeft minister Slob (voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) het derde tussenadvies van de wetenschappelijke curriculumcommissie aangeboden aan de Tweede Kamer. In zijn brief beantwoordt de minister vragen van de Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over onder meer de actualisatie van de examenprogramma’s.

Dit derde advies gaat over de actualisatie van examenprogramma’s voor het voortgezet onderwijs en een verdiepende studie over het beoordelingskader kansengelijkheid. De commissie adviseert om SLO aan de slag te laten gaan met de bijstelling van de examenprogramma’s, nadat de concept-werkopdracht op een aantal punten is aangepast. Het advies is te downloaden op de website van de curriculumcommissie.

Slob beschrijft in zijn brief een gefaseerde aanpak om kerndoelen en eindtermen te actualiseren, in lijn met het advies van de curriculumcommissie en het verzoek van de Tweede Kamer. Hierin geeft hij voorrang aan het actualiseren van de eindtermen van een aantal urgente vakken.

De curriculumcommissie heeft eerder advies gegeven over de voorstellen van Curriculum.nu en over de werkopdracht voor de actualisatie van kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.toon meer