Hoe praat je over taal met leerlingen?

30 augustus 2021

Publieksgerichtheid,  bijwoordelijke bepaling, dialect, standaardtaal. Welke begrippen over taal en taalgebruik zijn van belang voor ons taalonderwijs? Vanaf welke groep kun je ze gebruiken?

Voor een antwoord op deze vragen kun je terecht in de Leerlijn begrippen voor taalbeschouwing voor het primair en voortgezet onderwijs

Geordende begrippen

We publiceerden op 1 april een set geordende begrippen waarmee je met leerlingen over taal en taalgebruik kunt praten. Deze leerlijn sluit aan bij de kerndoelen en het Referentiekader Taal. We houden ook alvast rekening met de voorstellen van Curriculum.nu. Met deze nieuwe begrippenlijst kunnen we het domein taalbeschouwing beter afstemmen op het onderwijs in de vaardigheidsdomeinen spreken, luisteren, lezen en schrijven.toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden