Elvira Folmer


Elvira Folmer draagt als deelprogrammamanager bij aan de kwaliteit en samenhang tussen projecten binnen een en hetzelfde thema. Zij doet dit voor alle projecten die vallen binnen het traject vernieuwing landelijk curriculum. Daarnaast is zij projectleider van het project Generieke trendanalyse. Ook is zij betrokken bij onderzoek naar (de invoering van) diverse vakvernieuwingstrajecten. In 2004 is zij aan de Universiteit Twente gepromoveerd op een proefschrift over klassengrootte.