Toetsen op School


7 oktober 2020

Dit studieboek is bedoeld voor studenten van lerarenopleidingen en docenten die in de praktijk werkzaam zijn. Toetsen op School gaat over de ontwikkeling, het gebruik en de kwaliteit van toetsen als instrument om de prestaties van leerlingen, docenten, scholen en onderwijssystemen te beoordelen en op basis daarvan beslissingen te nemen. Het boek behandelt het doel en de inhoud van toetsen, de betrouwbaarheid en validiteit van toetsscores, het vinden van informatie over toetsen en examineren, de constructie van gesloten vragen, open vragen en praktijktoetsen, het beoordelen van toetsscores en de kwaliteit van toetsen en examens. Naast de algemene uitgave van Toetsen op School zijn ook de aanvullende publicaties voor primair en voortgezet onderwijs beschikbaar. De Toetsen op School publicaties zijn gratis te downloaden op de website van Cito.


Jaar van uitgave: 2017

Sanders, P. (red.). (2017). Toetsen op School. Arnhem: Cito.


toon meer