Vervolgtraject Curriculum.nu van start na politieke besluitvorming

24 juni 2020
contact: Fanny Bod

Op 23 juni heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel van minister Slob voor de herziening van het curriculum. Daarmee is het startsein gegeven voor het vervolgtraject van Curriculum.nu

Op 10 oktober 2019 overhandigden negen ontwikkelteams van Curriculum.nu de door hen uitgewerkte voorstellen voor de herziening aan minister Slob. Op 5 maart 2020 vond er een Algemeen Overleg (AO) plaats in de Tweede Kamer en volgde er een bijgesteld voorstel van de minister. Op 16 juni was er een vervolgoverleg (VAO) waarin Kamerleden een aantal moties inbrachten. Over die moties stemde de Kamer gisteren, 23 juni. Daarmee is de politieke besluitvorming afgerond en kan SLO het vervolgtraject van Curriculum.nu opstarten.

Leraren, vakdidactici, scholen en onderwijsorganisaties gaan aan de slag om samen kerndoelen en eindtermen te ontwikkelen, hierbij ondersteund door SLO en haar expertise.

Wij kijken er naar uit samen met het onderwijsveld deze belangrijke maatschappelijke opdracht op te pakken.

Meer informatie over de curriculumherziening vind je op www.curriculum.nu.