Werken aan vaktaal bij de exacte vakken


19 februari 2019

Deze brochure laat zien hoe een leraar exacte vakken in het vo (natuurkunde, biologie, scheikunde) taalgericht kan werken, hoe hij zijn lessen kan herontwerpen en lesmateriaal op een andere manier kan inzetten, en welke stappen hij daarvoor kan zetten. Uiteindelijk gaat het erom dat de leraar scherp in beeld krijgt welke vaktaal of Cognitief Academische Taalvaardigheid (CAT) hij eigenlijk van de leerlingen verwacht aan het einde van een bepaalde lessenreeks. Daarbij stelt hij zich de vraag welke talige ondersteuning hij aan leerlingen moet bieden, gegeven hun Dagelijkse Algemene Taalvaardigheid (DAT). Naast een procedure voor het herontwerpen van lessen biedt de brochure ook lesvoorbeelden die deze werkwijze illustreren.


Jaar van uitgave: 2013
ISBN: 5.6212.559

Dijk, G. van, Hajer, M. Scharten, R., & Vos, B. de. (2013). Werken aan vaktaal bij de exacte vakken. Enschede: Platform Taalgericht Vakonderwijs/SLO.