Vernieuwd biologieonderwijs van 4 tot 18 jaar


5 juni 2020
contact: Anton Bakker

Deze publicatie is bestemd voor beleidsmakers, onderwijsdeskundigen en leerplanontwikkelaars. Dit is het basisdocument van de Commissie Vernieuwing Biologieonderwijs dat ten grondslag ligt aan de vernieuwing van de examenprogramma's biologie voor havo en vwo (2013). De Commissie heeft het advies van de Biologische Raad uitgewerkt in een concept-contextbenadering voor het biologieonderwijs. Deze uitwerking maakt het mogelijk om nadere inhoudelijke keuzen te maken. Het voornemen is dan ook om de concept-contextbenadering in een volgende publicatie uit te werken tot een leerlijn van 4 tot 18 jaar. Aan deze leerlijn zullen vervolgens keuzes voor examenprogramma's havo en vwo worden ontleend. Daarnaast zal de concept-contextbenadering voor leraren en andere ontwikkelaars van leermiddelen didactisch worden uitgewerkt.


Jaar van uitgave: 2006

Boersma, K.Th., Graft, M. van, Harteveld, A., Hullu, E. de, Oever, L. van den, & Zande, P.A.M. van der. (2006). Vernieuwd biologieonderwijs van 4 tot 18 jaar. Utrecht: CVBO.


toon meer

Sector

Vak

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden