Vakspecifieke trendanalyse Nederlands 2017


18 februari 2020

Voor het schoolvak Nederlands voert SLO periodiek een trendanalyse uit. De trendanalyse 2017 beschrijft voor alle onderwijssectoren (so, po en vo) de stand van zaken en de ontwikkelingen op het gebied van het taalonderwijs Nederlands.? Naast de stand van zaken brengt de trendanalyse thema's en ontwikkelingen in kaart die in de komende jaren aandacht verdienen.

In hoofdstuk 2 beschrijft wat we bedoelen met ‘het schoolvak Nederlands’. Wat is het beleid en wat zijn de wettelijke kaders voor ons vak? Hoe is het ontstaan, wat is het belang ervan en welke visies zijn er op het vak?
Hoofdstuk 3 beschrijft de stand van zaken van het schoolvak Nederlands. Dat wordt gedaan dat aan de hand van een ‘BUG-analyse’ (beoogd, uitgevoerd, gerealiseerd). De auteurs maken een onderscheid tussen het beoogde curriculum (van de beleidsmakers), het uitgevoerde curriculum (zoals het in de klas tot stand wordt gebracht) en het gerealiseerde curriculum (in termen van leerresultaten en leerervaringen).
In hoofdstuk 4 presenteert een overzicht van ontwikkelingen (trends) en aandachtspunten die uit de BUG-analyse naar voren komen.
In hoofdstuk 5 sluit deze twee editie van de trendanalyse Nederlands af met een aantal curriculaire uitdagingen voor de komende jaren: meertaligheid en culturele diversiteit, een evenwichtig en samenhangend curriculum, productieve vaardigheden, kennis over taal, literatuur, toetsing en taal in andere vakken


Jaar van uitgave: 2017

Leeuw, B. van der, Meestringa, T., Silfhout, G. van, Smit, J., Hoogeveen, M., Prenger, J., Langberg, M. & Jansma, N. (2017). Nederlands; Vakspecifieke trendanalyse 2017. Enschede: SLO.