Wie leest heeft de wereld binnen handbereik. Een behoefteonderzoek onder vmbo-docenten Nederlands over het bevorderen van lezen.


23 januari 2019

In deze publicatie worden de resultaten van een behoefteonderzoek onder vmbo-docenten Nederlands over het bevorderen van lezen beschreven. Het beschrijft de rol van de leerkracht, de omgeving en een overzicht van knelpunten en kansen.Jaar van uitgave: 2010

Grinsven, V. van, Woud, L. van der, Bulk, L. van den, & Kouveld, M. (2010). Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik. Behoefteonderzoek onder vmbo-docenten Nederlands over het bevorderen van lezen. Amsterdam: Stichting Lezen.


toon meer

Sector