Karianne Djoyoadhiningrat-Hol


Als expert mens, natuur en technologie houdt Karianne zich bezig met het ingrijpende innovatieproces van curriculumherziening op het gebied van natuur, wetenschap en technologie (NWT) in het primair onderwijs. Ze werkt mee aan het programma actualisatie kerndoelen en examenprogramma's en werkt aan een pilot van taal integratie in NWT.

Van oorsprong is Karianne marien bioloog, gespecialiseerd in communicatie en educatie. Vervolgens heeft ze zich hard gemaakt voor het implementeren van natuur, wetenschap en techniek op vele basisscholen in Nederland. Dit deed ze door het opzetten van de landelijke NWT-conferentie, het geven van diverse trainingen aan leerkrachten en heel veel actueel en relevant NWT-onderwijs in Nederland te verspreiden. Ook heeft ze zich enkele jaren ingezet voor het realiseren van een Rookvrije Generatie, iets wat ze nog steeds onze nieuwe generatie gunt en toewenst.

Karianna Djoyoadhiningrat 270

Curriculumontwikkelaar
mens & natuur,
technologie

contactinformatie