Kamerbrief Evaluatie leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs


13 mei 2020

Deze kamerbrief is van belang voor beleidsmakers, lerarenopleiders en onderwijsdeskundigen. Het betreft de uitkomsten van het evaluatieonderzoek postinitiële leergang bewegingsonderwijs en een beleidsreactie op het rapport namens de staatssecretaris van OCW. In deze brief geeft de minister aan wat de belangrijkste punten uit de evaluatie zijn en welke maatregelen zij gaat nemen met betrekking tot het indalen van blokken van de leergang in de pabo, het prioriteren van organisatorische belangen boven kwaliteits overwegingen door basisscholen en de kwaliteitsborging van de leergang.


Jaar van uitgave: 2012

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2012). Kamerbrief Evaluatie leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. Den Haag.


toon meer