Het kaf van het koren: Leren omgaan met druk uit de samenleving


27 mei 2020
contact: Jeroen Bron

Dit boek is bedoeld voor leraren. Het bevat een opsomming en analyse van de factoren die leraren ervaren als belastend, en in het verlengde hiervan wordt gekeken naar wat de leraar zelf kan doen om zijn beroep interessanter, aangenamer en effectiever te maken. Slechts een op de vijf Nederlandse leraren vindt dat de school een ‘energiegevend en motiverend werkklimaat’ biedt. Gevraagd naar de factoren die hun werk belasten noemen zij: werkdruk, maatschappelijke waardering, de vergadercultuur, loopbaanperspectief, maatschappelijke verwachtingen, relatie tussen leraren en schoolleiding, druk van ouders en passend onderwijs. Door de ogen van de auteurs leren leraren anders naar hun beroep te kijken, waardoor niet-effectieve denkpatronen worden doorbroken. Vanuit dit nieuwe perspectief en de aangedragen ideeën kunnen de leraren vervolgens met de thema’s aan de slag en kunnen ze ook proberen hun werkomgeving in de verandering mee te krijgen.


Jaar van uitgave: 2011
ISBN: 978-90-5931-686-7

Bron, J., & Hooghoff, H. (2011). Het kaf van het koren: Leren omgaan met druk uit de samenleving. Het komt op de leraar aan, 113-136. Den Haag: Boom Lemma.