Integratie van fictie en literatuuronderwijs met gespreksvaardigheden en schrijfvaardigheid. Een verkenning van praktijkgerichte initiatieven


23 januari 2019

Een verkennende literatuurstudie naar de mogelijkheden voor integratie van fictie- en literatuuronderwijs met schrijf- en gespreksvaardigheidsonderwijs, aansluitend bij een van de doelen van Curriculum.nu: bevorderen van samenhang in het onderwijs.

Het doel van dit onderzoek is om te inventariseren welke initiatieven van domeinintegratie in de praktijkgerichte literatuur beschreven zijn en wat daarvan de opbrengsten zijn. Het gaat om het in kaart brengen van zowel trends als hiaten: wat gebeurt er al in de praktijk en wat nog niet? Welke inzichten en mogelijkheden levert dat op?

De verkenning van 56 initatieven levert een aantal vormen van domeinintegratie in het po en vo op: interactief voorlezen, gesprekken over leeservaringen, creatief schrijven en argumentatief schrijven over fictie en literatuur. De belangrijkste conclusie is dat in de meerderheid van de initiatieven sprake is van integratie van fictie- of literatuuronderwijs met ofwel schrijven, ofwel het voeren van gesprekken. Deze domeinen worden maar zelden alledrie met elkaar geïntegreerd.


Jaar van uitgave: 2018

Schrijvers, M. (2018). Intregratie van fictie- en literatuuronderwijs met gespreksvaardigheden en schrijfvaardigheid. Een verkenning van praktijkgerichte initiatieven. Enschede: SLO