Is havo Engels goed genoeg voor het HBO?


12 mei 2020

Deze publicatie gaat over het vak Engels als schakel in de aansluitingsketen havo - hbo. Nagegaan is of er sprake is van aansluitingsproblematiek, en zo ja wat die behelst. Dit is gebeurd aan de hand van deskresearch, interviews met docenten en enquêtes onder leerlingen van zowel hbo-instellingen als toeleverende havo-scholen. Geconcludeerd wordt dat niet zozeer de beheersing van het Engels van de leerling een goede aansluiting in de weg staat is, maar veeleer de waarde die het voortgezet- en het vervolgonderwijs toekennen aan die beheersing.


Jaar van uitgave: 2012

Beeker, A. (2012). Is havo Engels goed genoeg voor het HBO? Enschede: SLO.


toon meer

Vak

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden