Handreiking schoolexamens moderne vreemde talen havo/vwo. Italiaans, Russisch, Spaans


23 januari 2019

Deze handreiking is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs, meer in het bijzonder docenten Italiaans, Russisch, Spaans havo en vwo. De handreiking bevat suggesties voor de inrichting van het schoolexamen. Ze wil:

  • inzicht geven in de competentieniveaus van taalvaardigheid die de leerling aan het eind van zijn havo- of vwo-traject dient te beheersen,
  • in wat deze niveaus concreet betekenen,
  • welke kenmerken van prestaties in een vreemde taal bij een bepaald taalbeheersingsniveau horen,
  • wat voor soort opgaven het competentieniveau van de leerling zichtbaar kunnen maken en
  • hoe de prestaties op de in het examen getoetste taalvaardigheden ten opzichte van elkaar gewogen kunnen worden.Jaar van uitgave: 2007

Fasoglio, D., Meijer, D., & Trimbos, B. (2007). Handreiking schoolexamens moderne vreemde talen havo/vwo. Italiaans, Russisch, Spaans. Enschede: SLO.