Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo


23 januari 2019
contact: Ange Taminiau

Dit rapport is relevant voor lerarenopleiders en beleidsmakers. Het is een concreet overzicht, gebaseerd op de reeds bestaande kennisbases, van de kennis die voor iedere startbekwame leraar minimaal noodzakelijk is. Er worden twaalf kennisbases behandeld: geschiedenis (inclusief burgerschap en staatsinrichting); aardrijkskunde; natuur en techniek; geestelijke stromingen; Engelse taal; muziek; beeldend onderwijs; dans en drama; bewegingsonderwijs; handschrift; Friese taal en generiek. De commissie heeft zich niet enkel op de vakinhoud geconcentreerd, maar ook op de tijd die de pabo's nodig hebben voor de continue ontwikkeling van hun opleiding. De HBO-raad heeft daarbij als indicatie aangegeven dat 50% van de opleidingstijd beschikbaar is voor de vakken, waarvan 25% voor taal en rekenen en de andere 25% voor de overige vakken. Dat houdt in dat een van de overige vakken nog geen 2% van de opleidingstijd krijgt. Dit dilemma vraagt om structurele maatregelen. De commissie denkt aan vijf maatregelen die elkaar kunnen versterken. Deze zijn: eisen aan de instroom van toekomstige pabostudenten; ontwikkelen van een beperkt kerncurriculum voor alle vakken; ontwikkelen van mogelijkheden tot profileren op een of meer vakken en aanvullende bekwaamheidseisen in de inductieperiode.


Jaar van uitgave: 2012

Commissie Kennisbasis Pabo. (2012). Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo. Den Haag: HBO-raad.


toon meer

Vak

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden