Geschiedenis examineren. Rapport pilotproject CHMV-examen geschiedenis havo 2006


13 mei 2020

Dit onderzoeksrapport (opdrachtgever OCW) is van belang voor beleidsmakers en curriculumontwikkelaars. Het beschrijft de resultaten van een proefneming met een nieuw examen geschiedenis op een achttal scholen in de jaren 2004, 2005 en 2006 dat tot doel had te onderzoeken of landelijke implementatie hiervan mogelijk zou zijn. Uit de pilot is gebleken dat de landelijke invoering van een examen-havo op basis van het eindprogramma CHMV mogelijk is, mits goed begeleid en ondersteund. Enkele belangrijke conclusies zijn: pilotdocenten zijn in het algemeen van mening dat het vak geschiedenis met de nieuwe aanpak van het curriculum beter tot zijn recht komt dan met de gebruikelijke aanpak en leerlingen van pilotscholen zijn van mening dat ze met de nieuwe aanpak nuttige overzichtskennis hebben opgebouwd. Enkele aanbevelingen zijn: de landelijke invoering van het nieuwe examen dient ondersteund te worden door een uitvoerig programma van voorlichting en nascholing en landelijke examens gebaseerd op domein A en B van het nieuwe examenprogramma kunnen onder bepaalde voorwaarden in het havo vanaf 2009 en in het vwo vanaf 2010 plaatsvinden.


Jaar van uitgave: 2006

Wilschut, A. e.a. (2006). Geschiedenis examineren. Rapport pilotproject CHMV-examen geschiedenis havo 2006. Amsterdam: Amsterdams Instituut voor Onderwijs en Opvoeding.


toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden