Excellent rekenen. Rekentalent uitdagen in het vmbo


23 januari 2019

Dit rapport is interessant voor (vak)docenten rekenen, wiskunde en diverse beroepsgerichte vakken in het vmbo. De doelstelling van deze publicatie is tweeledig: zicht krijgen op excellente rekenaars in het vmbo (om wat voor leerlingen gaat het precies en hoe je deze groep helder afbakenen?) en aangeven hoe docenten van deze kennis gebruik kunnen maken in de praktijk: hoe kunnen zij rekentalenten in de klas herkennen en begeleiden? De publicatie is opgebouwd op basis van literatuur over het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen, over excellent rekenen en over de kenmerken van vmbo-leerlingen. In de publicatie is een aantal handvatten voor het vormgeven van excellent rekenonderwijs in het vmbo opgenomen.


Jaar van uitgave: 2012

Brouwer, G., & Moonen, B. (2012). Excellent rekenen. Rekentalent uitdagen in het vmbo. Amersfoort: CPS.