Evaluatie Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via Pabo


13 mei 2020

Dit evaluatierapport is bestemd voor beleidsmakers, lerarenopleiders, leraren in opleiding en vakdocenten bewegingsonderwijs. Met de wijziging van de Wet op het primair onderwijs in 2001 werd de bevoegdheid van opgeleiden van de opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) voor het vak bewegingsonderwijs beperkt tot de twee eerste leerjaren van de basisschool. De volledige onderwijsbevoegdheid voor dit vak kan sindsdien worden verkregen via het volgen van een aanvullende Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via Pabo. Na een eerste evaluatie van de ingevoerde leergang in 2007 werd de programma-omvang teruggebracht en werd toegezegd dat de verdere ontwikkelingen zouden worden gevolgd. Begin februari 2012 heeft het ministerie van OCW daarom het Mulier Instituut opdracht gegeven tot een tweede evaluatie van de leergang. Bij dit onderzoek is getracht vast te stellen of de invoering van de leergang ook een daadwerkelijke verhoging heeft opgeleverd van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op de basisschool. Daarvoor zijn zeker aanwijzingen, maar in dit onderzoek is deze analyse maar op een beperkte schaal uitgevoerd.


Jaar van uitgave: 2012

Lucassen, J., Reijgersberg, N., & Werff, H. van der. (2012). Evaluatie Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via Pabo. Utrecht: Mulier Instituut.


toon meer