Effectieve maatregelen ter bestrijding van taalachterstanden in het primair onderwijs


23 januari 2019

In dit artikel is een overzicht gegeven van effectieve maatregelen voor taalontwikkeling en -verwerving bij leerlingen in het primair onderwijs. Het geeft handvatten aan leerkrachten om taalontwikkeling bij kinderen met een taalachterstand te stimuleren.


Jaar van uitgave: 2006
ISBN: 9789068138177

Emmelot, Y. & Schooten, E. (2006). Effectieve maatregelen ter bestrijding van taalachterstanden in het primair onderwijs. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema