Cognitive profiles of reading-disabled children: comparison of language skills in phonology, morphology and syntax


13 mei 2020

Een cognitief begripsonderzoek onder basisschoolleerlingen met leerstoornissen toont aan dat de problemen die geassocieerd worden met leesblindheid in feite selectieve fonologische problemen zijn. Deze fonologische problemen gaan structureel gepaard met leesproblemen of ze nu verschijnenen in pure vorm of in de aanwezigheid van samenhagende aandachtsproblemen of aritmische problemen. Hoewel kinderen met leesproblemen ook moeilijkheden ervaren in het produceren van morfologisch gerelateerde vormen, blijken deze problemen voor een groot deel ook af te stammen van dezelfde zwakheid in de fonologische component die onderliggend is aan leesproblemen. Overigens blijkt uit dit onderzoek dat de kinderen met leesproblemen evengoed scoren als kinderen met cognitieve problemen op toetsen waarin de syntactische kennis centraal staat als de kinderen een cognitieve problemen. Ook scoorden de kinderen met leesproblemen op syntactische kennis niet minder dan gewone kinderen, na een vergelijkend onderzoek op intelligentie.


Jaar van uitgave: 1995

Lundquist, E., Dreyer, L., Fletcher, J.M., Stuebing, K.K., Shaywitz, S.E., & Shaywitz, B.A. (1995). Cognitive profiles of reading-disabled children: comparison of language skills in phonology, morphology and syntax. Psychological Science, (6), 149-156.


toon meer