Versterking schakelfunctie vmbo-tl

In dit project  onderzoekt SLO in samenwerking met scholen op welke manieren de aansluiting van de theoretische leerweg op zowel mbo als havo verbeterd kan worden. Er zijn in de afgelopen jaren meerdere deelprojecten uitgevoerd, die een aantal publicaties hebben opgeleverd. Deze zijn op verschillende pagina's onder dit thema te vinden.

Scholen en afdelingen voor de gemengde en theoretische leerweg staan voor de uitdaging ervoor te zorgen dat hun leerlingen niet alleen een diploma halen, maar ook de juiste bagage meenemen naar het vervolgonderwijs. Dan gaat het om vragen als: wat hebben leerlingen aan (extra) kennis en vaardigheden nodig om te kunnen slagen in mbo of havo? Hoe begeleid je leerlingen het beste bij hun overstap? Hoe ontwikkel je beroeps- en opleidingsbeelden bij leerlingen? Hoe kunnen leerlingen worden voorbereid op het competentiegerichte leren in het mbo? SLO heeft de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met scholen gezocht naar antwoorden op deze vragen. Dat heeft geleid tot een reeks van nieuwe publicaties:

 • Een instrumentarium voor determinatie in de theoretische leerweg van het vmbo
  Vier varianten van een determinatie-instrument voor de docent en een determinatieformulier voor de leerling, bedoeld om aan het eind van het tweede of in de loop van het derde of vierde leerjaar de leerling en de ouders te ondersteunen bij het maken van keuzes in de leerloopbaan en de school te ondersteunen bij het adviseren van leerlingen en ouders bij hun keuze.
 • Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo
  Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk.
  Hoe daag je tl-leerlingen uit die de potentie hebben om naar het hbo door te stromen, maar in de breedte de havo niet aankunnen of liever via het mbo naar het hbo gaan? Het Kennemer College heeft voor deze leerlingen de ‘thbo-route’ (toeleiding hoger beroepsonderwijs) ontwikkeld. In deze route beginnen tl-leerlingen al in het vierde jaar met het eerstejaars programma van het mbo, waardoor zij sneller kunnen doorstromen naar het hbo.
 • Goed voorbereid verder met wiskunde
  Verrijking van het leerplan wiskunde voor een betere aansluiting vmbo-tl - vervolgonderwijs.
  Wat voor programma wiskunde kun je de leerlingen aanbieden als zij vanuit vmbo-gtl de overstap maken naar mbo of havo? Van de havo is bekend dat zij andere, meer formele en abstracte wiskunde vraagt dan waarop het gtl-examen leerlingen voorbereidt. Maar hoe zit het met de overgang naar het mbo? En hoe organiseer je een gedifferentieerd aanbod in de school en hoe toets je dat? Vragen die onder meer op basis van een drietal pilots op gtl-scholen worden beantwoord.
 • Geschiedenis en de aansluiting vmbo-tl – havo
  Hoe haal je meer uit de leerlingen? Hoe kun je leerlingen die na het vmbo hun schoolloopbaan vervolgen op de havo nog beter op die overgang voorbereiden? Hoe maak je een programma met opdrachten en toetsvragen waarin wordt toegewerkt naar het niveau dat in het begin van havo-4 van leerlingen wordt gevraagd? Die vraag staat centraal in deze publicatie en wordt beantwoord op basis van een analyse van vmbo-tl- en havo-examens en een pilot op een school voor vmbo-gtl.

Voor informatie over het project kunt u terecht bij Jan Sniekers.