Vademecum algemene vaardigheden

Vademecum algemene vaardigheden, een handreiking voor docenten.

Veel scholen ervaren problemen bij het eenduidig aanleren, begeleiden en beoordelen van algemene vaardigheden zoals presenteren, onderzoeken en dergelijke. Dit was de aanleiding voor het ontstaan van een praktische, gemeenschappelijke aanpak voor het ontwikkelen van algemene vaardigheden bij leerlingen in vmbo-tl en breder in het voortgezet onderwijs.

Onder de titel Vademecum Algemene Vaardigheden heeft SLO praktisch werkmateriaal voor docenten en leerlingen uitgewerkt rond de vaardigheden presenteren, onderzoeken en interviewen. Doelgroep: docententeams in vmbo-gl/tl en breder in het vo.

Publicaties

Vademecum algemene vaardigheden, een handreiking voor docenten.