Doorstroom van vmbo-tl naar mbo
Het merendeel van de leerlingen van de theoretische leerweg stroomt door naar het mbo. Het is de afgelopen jaren gebleken dat dit niet altijd zonder problemen verloopt. Nogal wat leerlingen switchen van opleiding, sommigen vallen uit. En ook de leerlingen die wel 'in een keer goed gekozen hebben', ervaren vaak aanpassingsproblemen. SLO heeft in 2010 samen met scholen de aansluiting onderzocht tussen vmbo-tl en de opleiding Verpleegkunde. De publicatatie Zorg voor aansluiting beschrijft het onderzoek, de door leerlingen aangedragen knelpunten en oplossingsrichtingen en reacties daarop van docenten uit vmbo-tl en mbo.

Publicaties

Goed voorbereid verder met wiskunde. Verrijking van het leerplan wiskunde voor een betere aansluiting vmbo-tl - vervolgonderwijs

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo. Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk

Zorg voor aansluiting. Kwalitatief onderzoek naar de aansluiting tussen vmbo-tl en de opleiding mbo-verpleegkunde.