LOB in de theoretische leerweg
Er is momenteel een grote belangstelling voor LOB in het vmbo. Alle bij het onderwijs betrokken partijen zijn het eens over de noodzaak om LOB verder te ontwikkelen.

SLO ontwikkelt op basis van de actuele visie producten die scholen kunnen ondersteunen bij het vormgeven van LOB. Essentieel in deze visie is dat LOB zich niet moet beperken tot het ondersteunen van leerlingen bij de keuze voor een vervolgopleiding of een beroep, maar hen ook moet begeleiden bij het ontwikkelen van loopbaancompetenties. Daarvoor is het noodzakelijk dat de leerlingen veelvuldig in contact komen met de beroeps- en opleidingspraktijk.  In de theoretische leerweg is het in het bijzonder van belang om aan deze praktijknabijheid te werken, omdat leerlingen niet 'vanzelf' in aanraking komen met de beroepspraktijk.

Er zijn in de afgelopen jaren diverse modellen ontwikkeld voor praktijknabij LOB. Een model waarbij vakken samen een belangrijke rol spelen bij de invulling van LOB, ontbrak echter tot op heden. Is zo'n model haalbaar en werkt het in de praktijk? Kun je er de belangrijkste LOB-doelen mee realiseren en tegelijkertijd de gewenste vakkennis mee bereiken? Het Openbaar vmbo/mavo Zeist was bereid samen met SLO op zoek te gaan naar antwoorden op deze vragen.
De publicatie Naar een programma voor vakgeïntegreerde, praktijknabije LOB beschrijft het programma voor leerjaar 3, biedt voorbeeldmateriaal en presenteert de eerste onderzoeksgegevens uit de uitgevoerde pilot.

Zie voor meer informatie het thema Loopbaanoriëntatie en -begeleiding of neem contact op met Viola van Lanschot Hubrecht.

Publicaties

Naar een programma voor vakgeintegreerde, praktijknabije LOB in de bovenbouw van de theoretische leerweg.

Downloads: